Преустройство и разширяване на логистичен център, с. Равно поле, Фаза 1, 2, 3 и 4

 

Преустройство и разширяване на логистичен център, с. Равно поле, Фаза 1, 2, 3 и 4

 

Завършеност на етап Aкт 16

 

РЗП: 26 613 м2

 

Срок на изпълнение: от 04.01.2021 г. до 15.04.2024 г.

 

 

  * Липсват приложени снимки и обяснения поради политика за конфиденциалност на фирмата възложител.