Супермаркет с помещение за подготовка на хляб и хлебни изделия, паркинг и дизелов генератор, гр. София, ж.к. Люлин 4

 

Супермаркет с помещение за подготовка на хляб и хлебни изделия, паркинг и дизелов генератор, гр. София, ж.к. Люлин 4

 

Завършеност на етап Aкт 16

РЗП: 5 067,6 м2

Срок на изпълнение: от 18.04.2023 г. до 4.01.2024 г.

 

  * Липсват приложени снимки и обяснения поради политика за конфиденциалност на фирмата възложител.