Сграда за обществено обслужване хипермаркет, подземен резервоар и паркинг, гр. София, ж.к. Люлин 3

 

Сграда за обществено обслужване хипермаркет, подземен резервоар и паркинг, гр. София, ж.к. Люлин 3

Завършеност на етап Aкт 16

РЗП: 5 150 м2

Срок на изпълнение: от 09.03.2023 г. до 24.09.2023 г.

 

  * Липсват приложени снимки и обяснения поради политика за конфиденциалност на фирмата възложител.