Магазин за хранителни и промишлени стоки в УПИ IV–503.699-магазини и обществено обслужване, кв.110, по УП на гр. Карлово, община Карлово

 

Магазин за хранителни и промишлени стоки в УПИ IV–503.699-магазини и обществено обслужване, кв.110, по УП на гр. Карлово, община Карлово

 

Завършеност на етап Aкт 16

 РЗП: 2 620 м2

Срок на изпълнение: от 13.09.2022 г. до 18.03.2023 г.

 

  * Липсват приложени снимки и обяснения поради политика за конфиденциалност на фирмата възложител.

1.