Жилищни сгради с подземни гаражи в УПИ IV-751, 1970, 1973, 1971, 1972, 2184, 1975, 2185,1978, кв. 112, м. "Кръстова вада", р-н Триадица, гр. София - ЕТАП 1 - Сграда 4, част от комплекс "Витоша Вю"

 

 

1.     Жилищни сгради с подземни гаражи в УПИ IV-751, 1970, 1973, 1971, 1972, 2184, 1975, 2185,1978, кв. 112, м. "Кръстова вада", р-н Триадица, гр. София - ЕТАП 1 - Сграда 4, част от комплекс "Витоша Вю"

Завършеност на етап Aкт 14

 РЗП: 4 965 м2

Срок на изпълнение: от 15.09.2022 г. до 25.01.2023 г.