Проектиране и изпълнение на целодневни детски градини, с. Бистрица, район Панчарево - СО

 

Проектиране и изпълнение на целодневни детски градини, с. Бистрица, район Панчарево - СО

Завършеност на етап Aкт 16

 РЗП: 1 413 м2

Срок на изпълнение: от 07.01.2022 г. до 15.01.2023 г.