Паркинг към супермаркет, гр. София

 

Паркинг към супермаркет, гр. София

Завършеност на етап Aкт 16

 РЗП: 931 м2

Срок на изпълнение: от 26.11.2020 г. до 20.01.2021 г.

 

 

  * Липсват приложени снимки и обяснения поради политика за конфиденциалност на фирмата възложител.