Преустройство на хипермаркет, гр. Бургас

 

Преустройство на хипермаркет, гр. Бургас

Завършеност на етап Aкт 16

 РЗП: 9 390 м2

Срок на изпълнение: от 14.09.2020 г. до 14.11.2020 г.

 

 

  * Липсват приложени снимки и обяснения поради политика за конфиденциалност на фирмата възложител.