Складова сграда с офиси и магазин за гуми в УПИ 44063.6207.4988 с. Лозен, р-н Панчарево, м. Разливището и временна пътна връзка към АМ „Тракия“ на км 1+100

 

Складова сграда  с офиси и магазин за гуми в УПИ 44063.6207.4988, с. Лозен, р-н Панчарево, м."Разливището" и временна пътна връзка към АМ "Тракия" на км1+100

РЗП: 19 024 м2

Завършеност на етап Aкт 16

Срок за изпълнение: 29.11.2019 г. - 23.01.2021 г.