Ремонт на кино "Люмиер "

 

Ремонт на кино "Люмиер "

Срок за изпълнение: 31.01.2017 г. - 08.03.2017 г.