Многофункционални сгради с подземен паркинг "Витоша Вю", м. Кръстова вада, София

 

Многофункционални сгради с подземен паркинг "Витоша Вю", м. Кръстова вада, София

 

Общо РЗП: 17 399 м2

РЗП Сграда 1: 3311 м2

РЗП Сграда 2: 4082 м2

РЗП Сграда 3: 5006 м2

РЗП Сграда 4: 3613 м2

РЗП Сграда 5: 7600 м2

РЗП Сграда 6: 2421 м2

 

Завършеност на етап Aкт 14

 

Срок на изпълнение на сграда 3: от 18.01.2016 г. до 09.08.2017 г.

Срок на изпълнение на сгради 1 и 2: от 05.04.2017 г. до 13.10.2017 г.

Срок на изпълнение на сграда 4: от 16.08.2018 г. до 27.02.2019 г.

Срок на изпълнение на сграда 5: от 29.05.2019 г. до 08.02.2020 г. 

Срок на изпълнение на сграда 6: от 08.07.2020 г. до 31.10.2020 г. 

 

 Завършеност на етап Aкт 16

Срок на изпълнение на сграда 3: от 09.08.2017 г. до 10.06.2018 г.

Срок на изпълнение на сгради 1 и 2: от 13.10.2017 г. до 27.07.2018 г.

Срок на изпълнение на сграда 4: от 02.01.2019 г. до 30.09.2019 г.

Срок на изпълнение на сграда 5: от 29.10.2019 г. до 06.09.2020 г. 

Срок на изпълнение на сграда 6: от 20.10.2020 г. до 30.06.2021 г.