Супермаркет, гр. София, район Младост

 

Супермаркет, гр. София, район Младост

 

РЗП: 2178 м2

 

Срок на изпълнение: от 01.03.2016 г. до 13.08.2016 г.