Оперативна база Ново село

 

Сгради и съоръжения на оперативна база Ново село - пълен инженеринг

Срок за изпълнение на I етап: от 15.01.2016 до 07.07.2017 г.

Срок за изпълнение на II етап: от 08.04.2016 до 31.07.2017 г.

Срок за изпълнение на III01.09.2017 до 31.07.2018 г.