Автосервиз, шоурум, офиси и склад“ с. Горни Богров

 

Автосервиз, шоурум, офиси и склад“ в УПИ I-38,39 в кв. 12 с. Горни Богров, район Кремиковци, м. "Траскето", Столична община

Завършеност на етап Aкт 16

РЗП: 3175 м2

 Срок за изпълнение: от 11.05.2016 г. до 31.08.2017 г.