СОФБИЛД А3

 

Софбилд А3

Жилищна сграда с магазини, подземни гаражи и помещение за трафопост 

гр. София , бул " България " N 106, район " Витоша"

Завършеност на етап Aкт 16

РЗП: 35 000 м2

Срок за изпълнение: 6.06.2015 г. - 20.10.2017 г.