Храм "Свети Николай Чудотворец"

 

Източно Православен Храм "Свети Николай Чудотворец" в гр. Елин Пелин.

Срок на изпълнение: Май 2005 - Май 2006 г.