Пътна връзка и вертикална планировка към супермаркети „Лидл” и „Кауфланд”

 

Пътна връзка и вертикална планировка към супермаркети „Лидл” и „Кауфланд”, кв. 36, гр. Пловдив

Срок за изпълнение: 01 октомври - 31 декември 2010 г.