Специализирана Очна Болница, гр. Варна

 

Специализирана Очна Болница в УПИ VIII – 16 „за болнично заведение“ в кв. 3 по плана на жил. група западно от болничния комплекс на ВМИ, гр.Варна

РЗП: 4100 м2

Срок на изпълнение : 13.01.2014 – 28.02.2015 г.

Галерия със снимки