Производствена сграда - "Акцент"

 

Производствена сграда на печатница „Акцент”

Срок на изпълнение: Юли - Август 2004 г.