Обществени

Обществени (131)

 

Супермаркет, гр. Пловдив

Завършеност на етап Aкт 16

 РЗП: 2 430 м2

Срок на изпълнение: от 08.02.2021 г. до 17.07.2021 г.

 

  * Липсват приложени снимки и обяснения поради политика за конфиденциалност на фирмата възложител.

 

Административна сграда с помещение за трафопост и ограда на ул. "Денкоглу"№6, УПИ II-10 от кв. 306, м. "Центъра" София, идентификатор 68134.1001.89

Завършеност на етап Aкт 14

 РЗП: 4 950 м2

Срок на изпълнение: от 30.10.2020 г. до 19.07.2021 г.

 

  

Паркинг към супермаркет, гр. София

Завършеност на етап Aкт 16

 РЗП: 931 м2

Срок на изпълнение: от 26.11.2020 г. до 20.01.2021 г.

 

 

  * Липсват приложени снимки и обяснения поради политика за конфиденциалност на фирмата възложител.

 

Супермаркет, гр. Троян

Завършеност на етап Aкт 16

 РЗП: 1 959 м2

Срок на изпълнение: от 16.10.2020 г. до 31.03.2021 г.

 

 

  * Липсват приложени снимки и обяснения поради политика за конфиденциалност на фирмата възложител.

 

Преустройство на хипермаркет, гр. Бургас

Завършеност на етап Aкт 16

 РЗП: 9 390 м2

Срок на изпълнение: от 14.09.2020 г. до 14.11.2020 г.

 

 

  * Липсват приложени снимки и обяснения поради политика за конфиденциалност на фирмата възложител.

 

Супермаркет, гр. Раковски

Завършеност на етап Aкт 16

 РЗП: 2053 м2

Срок на изпълнение: от 18.03.2020 г. до 25.08.2020 г.

 

 

  * Липсват приложени снимки и обяснения поради политика за конфиденциалност на фирмата възложител.

 

Супермаркет, гр. София

Завършеност на етап Aкт 16

 РЗП: 2410 м2

Срок на изпълнение: от 21.01.2020 г. до 07.09.2020 г.

 

 

  * Липсват приложени снимки и обяснения поради политика за конфиденциалност на фирмата възложител.

 

 

Складова сграда  с офиси и магазин за гуми в УПИ 44063.6207.4988, с. Лозен, р-н Панчарево, м."Разливището" и временна пътна връзка към АМ "Тракия" на км1+100

РЗП: 19 024 м2

Завършеност на етап Aкт 16

Срок за изпълнение: 29.11.2019 г. - 23.01.2021 г.

 

 

Супермаркет, гр. София

Завършеност на етап Aкт 16

 РЗП: 3677 м2

Срок на изпълнение: от 15.07.2019 г. до 13.02.2020 г.

 

 

  * Липсват приложени снимки и обяснения поради политика за конфиденциалност на фирмата възложител.

 

  Пристрояване на съществуваща административна и търговска сграда в УПИ - 15,16,22 за офиси и хотел, кв. 429, м. "Центъра" - гр. София

РЗП 4 120 м2

Завършеност на етап акт 14

 

Срок на изпълнение: от 12.03.2019 до 30.06.2020 г.