Промишлени

Промишлени (20)

Производствена и складова сграда с приемни и административни зонигр. Шумен

РЗП: 8502 м2

Срок на изпълнение: 27.09.2013-1.07.2014г.

Административно-производствена сграда на фирма „Солид 55”, гр. София

РЗП: 3300 м2

Срок на изпълнение: Януари - Септември 2005 г.

Производствена база на фирма Солид-55 ООД

РЗП: 14000 м2

Срок на изпълнение: юни 2008 - февруари 2009 г.

"Цех за производство и облицовка на профили и складова база - "Слатина-север", гр. София

Срок на изпълнение: Август-Ноември 2006 г.

Реконструкция на петролна база ОМВ, гр. Видин

Срок на изпълнение: 01 май 2010 – 13 август 2010 г.

Складово хале и административна сграда на „Михайлов и Ко” в кв. Слатина, София

РЗП: 3400 м2

Срок на изпълнение: Март- Септември 2004 г.

„Складова база зърносъхранение”, находяща се в УПИ I-1408, 1671, кв.64, по плана на гр.Криводол, обл. Враца

Срок на изпълнение : 31.01.2014 г. – 28.02.2015 г.

Сграда за офиси и производствено - складова база, кв.31 А, местност "Искър - Юг", София

РЗП: 4390 м2

Срок за изпълнение 1 Януари - 7 Август 2013 г.

Производствена сграда за пластмасови опаковки “Хелфи Пластикс” със складове, офиси и кафене в гр. София

РЗП: 2800 м2

Срок на изпълнение: 31 август 2009 г. – 20 април 2010 г.

 

Административно-складова сграда, УПИ II-173, кв.16, м. Врана - Лозен-Триъгълника, гр.София

РЗП: 4500 м2

Срок на изпълнение: юли 2007 г.- юли 2008 г.