Преустройство и разширяване на логистичен център, с. Равно поле, Фаза 3 и 4

 

Преустройство и разширяване на логистичен център, с. Равно поле, Фаза 3 и 4

 

Завършеност на етап Aкт 16

 

РЗП Фаза 3: 5 700 м2

РЗП Фаза 4: 7 400 м2

 

Срок на изпълнение Фаза 3: от 27.02.2023 г. до 02.10.2023 г.

Срок на изпълнение Фаза 4: от 30.11.2023 г. до 15.04.2024 г.

 

 

  * Липсват приложени снимки и обяснения поради политика за конфиденциалност на фирмата възложител.