Преустройство и разширяване на логистичен център, с. Равно поле, Фаза 1 и 2

 

Преустройство и разширяване на логистичен център, с. Равно поле, Фаза 1 и 2

Завършеност на етап Aкт 16

 РЗП: 17 700 м2

Срок на изпълнение: от 04.01.2021 г. до 23.02.2023 г.

 

 

  * Липсват приложени снимки и обяснения поради политика за конфиденциалност на фирмата възложител.