Административна сграда с помещение за трафопост и ограда на ул."Денкоглу" №6, УПИ II-10 от кв. 306, м. "Центъра" София, идентификатор 68134.1001.89

 

Административна сграда с помещение за трафопост и ограда на ул. "Денкоглу"№6, УПИ II-10 от кв. 306, м. "Центъра" София, идентификатор 68134.1001.89

Завършеност на етап Aкт 14

 РЗП: 4 950 м2

Срок на изпълнение: от 30.10.2020 г. до 19.07.2021 г.