Супермаркет, гр. Троян

 

Супермаркет, гр. Троян

Завършеност на етап Aкт 16

 РЗП: 1 959 м2

Срок на изпълнение: от 16.10.2020 г. до 31.03.2021 г.

 

 

  * Липсват приложени снимки и обяснения поради политика за конфиденциалност на фирмата възложител.