Конкурси

 

 

Улицата със своите безброй цветове, разнообразни нюанси и своеобразен ритъм е в центъра на поредния конкурс на „Аргогруп Екзакт“ ООД за артистичен дизайн на билборд с тема „Атмосферата на улицата“.

  

Правила: 

Всички желаещи могат да изпращат дигитални изображения, заедно с кратка биография и описание, на  следния имейл:

office@argogroup-exact.com.

Всеки участник има право на 2 предложения. Те ще бъдат разгледани и оценени от жури. Творбата на победителя ще бъде принтирана на винил и поставена на билборд (4 х 3 м) на Околовръстен път до офис на "Аргогруп Екзакт" ООД за период от 3 месеца.

Предложенията трябва да отразяват авторската интерпретация на темата. Приемат се както изображения – графичен дизайн,  така и фотографии.

Предложенията, които не са авторски ще бъдат дисквалифицирани. Преди оценяването на предложенията същите ще бъдат проверени за взаимствания и копирания от IT екип. Конкурсът няма за цел реклама на фирмата.

 

Жури: 

Екип от „Аргогруп Екзакт“ ООД

Технически изисквания: 

Файлови формати: CMYK TIFF, JPG, PDF или EPS (1:1 от 100 до 150 dpi).

Допълнителни изисквания: Ако са изпратени във формат TIFF - файловете не трябва да съдържат пътища и маски,

да бъдат записани с LZW компресия и да не съдържат слоеве; Ако са изпратени във формат EPS - текстовете

да са в криви.

Краен срок:

11 юни 2018 г.

 

Още в тази категория: « Конкурси