Многофамилна жилищна сграда с гаражи, подземни гаражи и магазин, УПИ I-22 , кв. 32, м. бул."Ал. Малинов ", район Младост, гр. София

 

Многофамилна жилищна сграда с гаражи, подземни гаражи  и магазин ,  УПИ I-22 , кв. 32, м. бул."Ал. Малинов ", район Младост, гр. София

Завършеност на етап акт 16

етап: РЗП – 12023 м

II етап: РЗП – 4567 м

III - IV етап: РЗП – 11991 м

етап: РЗП – 600 м

Срок за изпълнение на I етап: от 18.07.2016 до 31.01.2018 г.

Срок за изпълнение на II етап: от 01.02.2017 до 31.02.2018 г.

Срок за изпълнение на III - IV етап: от 07.03.2017 to 15.07.2018 г.

Срок за изпълнение на V етап: от 23.06.2018 to 25.08.2018 г.