Обществени

Обществени (122)

Бензиностанция "Европетрол", гр. Поморие

Срок за изпълнение: 15 септември – 17 ноември 2010 г.

Бензиностанция "Европетройл" Стара Загора

Срок за изпълнение 13 Януари - 12 Март 2013 г.

Игрално казино с ресторант и букмейкърски пункт на "Еврофутбол", с.Чучулигово, община Петрич

РЗП: 1200 м2

Срок на изпълнение: 15 декември 2011 г. – 25 април 2012 г.

 „Елипс център" офис сграда с магазини, ресторант, подземен паркинг и трафопост гр. София, бул. "Цариградско шосе" 7-11 км.

РЗП: 18 500 м2

Търговски център "Домко" – гр. Варна

РЗП: 2900 м2

Срок на изпълнение: 11 Юли 2012 - 11 Март 2013 г.

СМР на търговски център „Домко” в град Пловдив

РЗП: 1900 м2

Срок на изпълнение: Януари 2004 - Март 2004 г.

Търговски център "Домко" –гр. Бургас

РЗП: 3000 м2

Срок на изпълнение: Юни 2005 - Февруари 2006 г.

”Търговско – административна сграда "Домко" – УПИ ІІ, кв.119а, м. Витоша – ВЕЦ Симеоново”, гр. София

РЗП: 6000 м2

Срок на изпълнение: декември 2007 - април 2009 г.

Изграждане на „Център за гуми „ДИАНА“, гр. Плевен

Срок на изпълнние: 17.06-28.02.2014 г.

Офис сграда с магазини и подземен гараж, бул. Черни връх , гр. София

РЗП: 10 000 м2

Срок на изпълнение: 22 септември 2012 г.