Обществени

Обществени (115)

 

Супермаркет, гр. София, кв. Красно село

Завършеност на етап Aкт 16

 

РЗП: 5346,66 м2

Срок на изпълнение: от 01.09.2017 г. до 02.04.2018 г.

 

  * Липсват приложени снимки и обяснения поради политика за конфиденциалност на фирмата възложител.

 

Административна сграда с магазини и подземни гаражи на "Дарик Радио", гр. София

Завършеност на етап Aкт 14

РЗП: 4 303 м2

Срок за изпълнение: 07.03.2017 г. - 02.12.2017 г.

Ремонт на кино "Люмиер "

Срок за изпълнение: 31.01.2017 г. - 08.03.2017 г.

Супермаркет, гр. Самоков

РЗП: 1980 м2

Срок на изпълнение: от 21.02.2017 г. до 03.07.2017 г.

Супермаркет, гр. София, район Младост

РЗП: 2178 м2

Срок на изпълнение: от 01.03.2016 г. до 13.08.2016 г.

 

 

"Изграждане на система за охлаждане от подземни съоръжения - резервоари за вода 4 бр. по 50 куб. м и помпена станция с пожарогасителна инсталация за охлаждане и дренчерна завеса за създаване на воден екран при пожар между жп цистерни и автоцистерни към въведени в експлоатация складово стопанство за втечнен въглероден газ пропан бутан и автоналивно изливно устройство, административно битова сграда, помпено компресорна станция и резервоари."

Срок на изпълнение: 15.11.2016 - 24.02.2017 г.

Реконструкция на център за гуми “ДИАНА”, гр. София

Ново строителство: РЗП 2720 м2

Срок на изпълнение: 01 юни – 09 октомври 2011 г.

Рехабилитация на площадкови настилки на бензиностанция ШЕЛ, Енево Юг

Площ на ремонтирания участък: 5149 м2

 Период на изпълнение: 07.09.2016 - 07.10.2016 г.

Офис център в кв. „Кръстова вада”

Изграждане на Офис център в кв. „Кръстова вада”, гр. София.

Срок на изпълнение: Януари - Февруари 2004г.

Сгради и съоръжения на оперативна база Ново село - пълен инженеринг

 

Срок за изпълнение на I етап: от 15.01.2016 до 07.07.2017 г.

Срок за изпълнение на II етап: от 08.04.2016 до 31.07.2017 г.

Срок за изпълнение на III01.09.2017 до 31.07.2018 г.