Текущи

Текущи (2)

Преустройство и разширяване на логистичен център, с. Равно поле

Завършеност на етап Aкт 16

 РЗП: 17 700 м2

Срок на изпълнение: от 04.01.2021 г. до 06.07.2023 г.

 

 

  * Липсват приложени снимки и обяснения поради политика за конфиденциалност на фирмата възложител.

 

Административна сграда  с офиси, магазини и подземен гараж в УПИ IV-1563, кв.11, м. НПЗ "Хладилника-Витоша" - част юг, р-н Лозенец, гр. София

РЗП: 4 260 м2

Завършеност на етап Aкт 16

Срок за изпълнение: 25.10.2019 г. - 15.01.2022 г.