Текущи

Текущи (8)

 Реконструкция, преустройство и пристрояване на почивна станция и стопанска сграда в къща за гости с бистро "Бавария", община Сандански

РЗП: 1050.26 м2

Срок за изпълнение: от 06.05.2017 г.  до 25.08.2017 г.

Административна сграда с магазини и подземни гаражи на "Дарик Радио", гр. София

РЗП: 4 303 м2

Срок за изпълнение: 07.03.2017 г. - 02.12.2017 г.

Многофункционални сгради с подземен паркинг "Витоша Вю", м. Кръстова вада, София

Общо РЗП: 17 399 м2

РЗП Сграда 1: 3311 м2

РЗП Сграда 2: 4082 м2

РЗП Сграда 3: 5006 м2

РЗП Сграда 4: 5000 м2

Срок на изпълнение на сграда 3: от 18.01.2016 г. до 09.08.2017 г.

Срок на изпълнение на сгради 1 и 2: от 05.04.2017 г. до 13.10.2017 г.

Сгради и съоръжения на оперативна база Ново село - пълен инженеринг

Срок  за изпълнение: от 15.01.2016 г.  до 13.08.2017 г.

Многофамилна жилищна сграда с гаражи, подземни гаражи  и магазин  - I етап,  УПИ I-22 , кв. 32, м. бул."Ал. Малинов ", район Младост, гр. София

I етап: РЗП – 12023 м

Общо РЗП на I и II етап - 16590 м2

Срок за изпълнение на I етап: от 18.07.2016 до 31.10.2017 г.

 

 

Автосервиз, шоурум, офиси и склад“ в УПИ I-38,39 в кв. 12 с. Горни Богров, район Кремиковци, м. "Траскето", Столична община

РЗП: 3175 м2

 Срок за изпълнение: от 11.05.2016 г. до 01.08.2017 г.

Жилищна сграда с подземен гараж, гараж и офиси, гр. София, м. "Малинова долина", р-н "Студенстски"

РЗП: 8 222 м2

 Строителството ще бъде разделено на III етапа.

Етап I: РЗП: 4453 м2

Етап II: РЗП: 2294 м2

Етап III: РЗП: 1475 м2

Срок на изпълнение на всички етапи: от 09.01.2016 г. до 01.10.2017 г.

Жилищна сграда с магазини, подземни гаражи и помещение за трафопост Местонахождение: бул " България " N 106, район " Витоша" , гр. София

РЗП: 35 000 м2

Срок за изпълнение: 6.06.2015 г. - 4.08.2017 г.