Оперативна база Ново село

 

Сгради и съоръжения на оперативна база Ново село - пълен инженеринг

Срок  за изпълнение: от 15.01.2016 г.  до 13.08.2017 г.