Многофамилна жилищна сграда с гаражи, подземни гаражи и магазин - I етап, УПИ I-22 , кв. 32, м. бул."Ал. Малинов ", район Младост, гр. София

 

Многофамилна жилищна сграда с гаражи, подземни гаражи  и магазин  - I етап,  УПИ I-22 , кв. 32, м. бул."Ал. Малинов ", район Младост, гр. София

етап: РЗП – 12023 м

Общо РЗП на I и II етап - 16590 м2

Срок за изпълнение на I етап: от 18.07.2016 до 31.10.2017 г.